کلاسهای ایران مهارت فن بیان دانش آموزان قلم چی

کلاسهای ایران مهارت

فن بیان دانش آموزان قلم چی 
مربی سرکار خانم یوسفی

 

گزارش تصویری