کسب مقام برتر غرفه کسب و کار دانش آموزی هنرستان غیر دولتی نقش و نگار در نمایشگاه بین المللی استان گیلان

کسب مقام برتر غرفه کسب و کار دانش آموزی

نمایشگاه کسب و کار هنرستان نقش و نگار

 

گزارش تصویری