عکس یادگاری با دانش آموزان کلاس درس عکاسی رشته فتوگرافیک

عکس یادگاری با دانش آموزان کلاس درس عکاسی رشته فتوگرافیک
ژوژمان پایان سال تحصیلی  هنرستان نقش و نگار
 

 

گزارش تصویری